W tej sekcji odpowiadamy na najczęściej zadawane przez Was pytania z dyżurów eksperckich (zakładka Wasze pytania). Kierujemy Was do źródeł prawa, na które możecie powoływać się jako pacjenci oraz publikujemy poradniki, które są owocem naszej współpracy z ekspertami z różnych dziedzin medycyny.

Prawa pacjenta w Polsce reguluje przede wszystkim ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku. Zawiera zapisy dotyczące m.in. prawa do świadczeń medycznych, prawa do informacji, czy prawa dostępu do dokumentacji medycznej. By pobrać ustawę wystarczy klinąć w link poniżej:

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ponadto zapisy dotyczące praw pacjenta można znaleźć w:

Prawa te wynikają m.in. z:

  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
  • Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r.
  • Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950