Fundacja Nadzieja dla Zdrowia
ul.Czardasza 22A/4
02-169 Warszawa

Biuro prasowe:
poczta@nadziejadlazdrowia.pl