Celem ogólnopolskiego badania ankietowego wśród pacjentów z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek jest ocena stanu odżywienia i ryzyka utraty masy ciała u tych pacjentów oraz porównanie stanu odżywiania w różnych stadiach choroby. Działania skupią się na problemie utraty apetytu i zmniejszeniu ilości przyjmowanego pokarmu. Objaw ten występuje jeszcze przed pojawieniem się nieprawidłowości w laboratoryjnych parametrach stanu odżywienia i w pomiarach antropometrycznych. W konsekwencji prowadzi do utraty masy ciała, poważnego niezależnego czynnika ryzyka zgonu tych pacjentów.

Do udziału w badaniu zapraszamy blisko 400 poradni nefrologicznych i stacji dializ w naszym kraju. Opublikowane wyniki raportu opracowanego na bazie informacji dostarczonych przez te jednostki pokażą wiedzę pacjentów z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek w zakresie zbilansowanego odżywiania. Raport pozwoli wystosować odpowiednie wnioski mające na celu m.in. określenie właściwej diety dla pacjentów zmagających się z chorobami przyczyniającymi się do problemów nefrologicznych.

Badanie polegało będzie na wypełnieniu ankiety składającej się z około 14 pytań zamkniętych. Założeniem badania jest poddanie analizie podejmowanej wyłącznie w określonej grupie chorych, znajdujących się w konkretnym stanie fizycznym i w konkretnym przedziale czasowym. Konieczne jest poznanie stanu odżywienia i ryzyka utraty masy ciała polskich chorych, aby wyniki mogły posłużyć w przyszłości do wypracowania skutecznych praktyk leczenia schorzeń nefrologicznych przy połączeniu innych nauk medycznych, w tym przypadku dietetyki.

Ogólnopolskie badanie pacjentów nefrologicznych odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Konsultacji merytorycznej udzielili:

Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Konsultant mazowiecki w dziedzinie nefrologii prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik.

Zapraszamy do udziału w badaniu wszystkie poradnie nefrologiczne i stacje dializ w Polsce.

Ankieta do pobrania jest dostępna tutaj:

OBPN_PTN_ankieta